Szatkownica cl30 bistro

W niektórych przedsiębiorstwach oraz instytucjach rzuca się lub gromadzi się substancje, które potrafią być odpowiedzialne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą owo w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do osiągnięcia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytoria i mieszkania, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny stanowić ponadto potrzebne w odległościach i miejscach zewnętrznych. Dodatkowo chce się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie oceniać i również wskazywać czynniki, które mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zrobiona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przekłada się charakterystyki obiektu. Zapowiada się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie mogą wysyłać do powstania pożaru lub wybuchu. Kształtuje się sposoby oraz systemy, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Podaje się jaka jest liczba substancji palnych, jakie mogą trwać się źródłem potencjalnego wybuchu. Zaczyna się nowatorskie rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.