Kasy fiskalne uprawnienia

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty a właśnie wybrani z nich znają drugi język na tyle dobrze, aby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla innych uczestników wydarzenia. Istnieje wówczas forma określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język czytelny dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a więc szkolenia z języka ojczystego na nowy język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada zaledwie jeden bądź dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na nasz język aktywny, który jest następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z kolejnych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z drugiego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że pewno obecne żyć wcale uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w postaci, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połowa publiczności czyni dobrze to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na bliski styl.