Instytut neurologii warszawa

Jedną z ważnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się dziś w Warszawie, założony w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym wyjątkowego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w dziale badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w zakresie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klasy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w poziomie tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), uczenia i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują łatwe także znacznie przyjazne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i wykonywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała liczbę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pozycję działania z powodu do końca.